ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์เร่งเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย มุ่งให้นักเรียนมีใบขับขี่

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.  2564  09.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหมายให้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


  ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน 10   ครั้ง  มีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมและทดสอบจำนวน 758 คน และได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  จำนวน 701 คน 

   โดยในวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ ฯ  ดังกล่าวโดยมีคณะผู้บริหารคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์   รวมถึงบุคลากรของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ณ    ห้องประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


นาคา คะเลิศรัมย์ (ผู้สื่อข่าว)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.