Ttv online ร่วมกับชมรมสื่อออนไลน์จัดกิจกรรมวันนักข่าว

               ที่ ภูน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย  ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย   Ttv online ร่วมกับชมรมสื่อออนไลน์จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อแถลงการณ์ดำเนินการ งบดุลบัญชี ในปีที่ผ่านมาแก่สมาชืก พร้อมกับมีการจัดการเลือกตั้งประธานชมรมสื่อออนไลน์ ที่นายจักรภัทร แสนภูธร หมดวาระลง  โดยในที่ประชุมมวลสมาชิกต่างยังคงไว้วางใจให้นายจักร-ภัทร แสนภูธร เป็นประธานชมรมอีกสมัย นับตั้งแต่ปี 2564-2566 พร้อมกันนี้จัดให้มีงานสังสรรค์ ขึ้น มี  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์   โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ให้โอวาส มี ปลัดรามสูตร อินทรศร ปลัดป้องกัน อ.แม่สรวย ตัวแทน นอภ.แม่สรวย ให้เกียรติร่วมงาน


             ว่าที่ รต.ณรงค์   กล่าวว่าในการสื่อออนไลน์มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของของผู้คนในประเทศ และทั่วโลก ซึ่งเป็นไปด้วยความรวดเร็วผ่านโลกโซเชียลมีเดียร์ You Tube, Instagram, Facebook, Line อื่น ๆ   ดังนั้นในการนำเสนอข่าวขอให้ช่วยกันเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์และรักษาความเที่ยงตรง ถูกต้องเป็นหลักและยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  ในปีที่ผ่านมาสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ Ttv online ได้นำเสนอข่าวของจังหวัดเชียงรายสู่สาธารณชนด้วยดีเสมอมา  ตนเองขออวยพรให้สถานีโทรทัศน์ Ttv online พร้อมผู้สื่อข่าว และสมาชิกชมรมสื่อออนไลน์  มีความสุขความเจริญปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยตลอดไป       


              จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมงานสังสรรค์และเยี่ยมชมพื้นที่เขื่อนแม่สรวยในการขอคำแนะนำจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในการหาแนวทางจัดกิจกรรมทางน้ำ ตามแนวทาง Chiangrai Sports City ทั้งนี้เพื่อสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกกำลังกายของประชาชน เพิ่มรายได้จากของที่ระลึกของชุมชน ที่พัก โรงแรม ห้องพัก รีสอร์ต เป็นการเชื่อมโยงท่องเที่ยวกับดอยช้าง   เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จัก และประการสำคัญ เพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กรสื่ออีกด้วย.......


จักรภัทร  แสนภูธร -รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน  


ขับเคลื่อนโดย Blogger.