ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

          
 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในปี 2564 โดยท่าเรือแหลมฉบัง  ได้มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยมอบทุนเทอมหนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาตรี โครงการดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


         เรือเอก กานต์ กล่าวว่า สำหรับนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษานั้น จะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่แหลมฉบังมากกว่า 3 ปี จะต้องมีการเรียนในระดับเกรดเฉลี่ย  2.70 โดยจะให้ประธานชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ทราบ ซึ่งเยาวชนที่จะรับทุนนั้นจะต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่ท่าเรือฯ พร้อมเอกสารครบถ้วนเท่านั้น หากเอกสารครบถ้วนก็จะได้ลำดับต้นๆ เพื่อให้เด็กๆมีความรับผิดชอบ โดยหากผ่านเกณฑ์จากคณะทำงานเป็นที่เรียบร้อยก็จะระบุรายชื่อรับทุนดังกล่าวทันที

         สำหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ในครั้งนี้มีทั้งหมด 37 คน  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปี 1- 4 โดยจะเป็นนักศึกษาเก่าจำนวน 29 คน และ นักศึกษาใหม่ 8 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 457,955 บาท


ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.