นครสวรรค์​ กรมฝนหลวง​ เปิดปฏิบัติ​การฝนหลวงสู้ภัยแล้ง​ ทั่วประเทศ​ เร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25604  ณ. สนามบินนครสวรรค์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2564​ พร้อมด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายประภัตร​ โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว​ ซึ่งช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายสิริรัฐ​ ชุม​อุปการ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวต้อนรับ ร้อยตรีธรรมนัสพรหมเผ่า​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ พร้อมคณะ

ด้านนายสุรสีห์​ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร​ เผยว่า สำหรับในปี 2564 มีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆของประเทศ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินเกณฑ์​มาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป พื้นที่ภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก​ ประจำปี​ 2564​ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564​ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค จำนวน 7​ ศูนย์​ ประกอบด้วย​ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

ตามที่สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564 มีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้ส่งผลกระทบเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อทำการเกษตร รวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่มีปริมาณน้ำน้อยในขนาดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้อย่างรวดเร็วมากขึ้น จากปกติที่มีการเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงในวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี มาเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้น้อมนำศาสตร์​ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ รวมถึงการเพิ่มปริมาณต้นทุนน้ำ ให้กับระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศอีกด้วย
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.