บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์วันนี้ 8 ก.พ.64


วันนี้ (8 ก.พ.64)  เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นายกฤติน  มีลาภ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์และนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ณ บริเวณอาคารและภายในอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยยึดถือนโยบาย “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

โดยในวันนี้มีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ เวลา 15.30 น. ได้แก่ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา

ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เขต 1 ประกอบด้วย นาวาเอก ดวง พึ่งสุรินทร์ นาวาเอก วัฒนะ พันธุ์เอี่ยม นายสำรวย เจริญสุข นายจรินทร์ กุหลาบอ่ำ นางสาว สุพรรณี ดวงรัศมี นายพิเชษฐ ปานเพ็ชร์ และนายประทีป นาคบังเกิด

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เขต 2 ประกอบด้วย นาวาเอก ประดิตถ์ แทนสง่า นาวาเอก สุรัตน์ นวลสุวรรณ์ นายวิระวัฒน์ กอศิริวลานนท์ นายบุญสืบ เอี่ยมสุข นางดวงมาลย์ จันทร์แดง และนายชาติชาย อิ่มแสงรัตน์

ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 ก.พ.64 เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัครบริเวณอาคารและภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และจะเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 ต่อไป

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.