พังงา-ไอเดียเด็ด โรงเรียนบ้านเขาเฒ่าเปิดจุดเช็คอินทุ่งดอกปอเทือง รับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ช่วยชุมชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า หมู่ 3 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา ได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ทุ่งดอกปอเทืองที่กำลังชูช่อบานสีเหลืองสวยงาม ทำให้มีนชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม บันทึกภาพสวยๆลงในสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้เริ่มได้รับความสนใจ แต่ละวันเข้ามาเยี่ยมชมมากกว่า100 คน  โดยมีเด็กนักเรียนเป็นมัคคุเทศน์น้อยพาเที่ยวชมตามจุดต่างๆและทำหน้าที่เป็นช่างภาพถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ตามจุดถ่ายรูปต่างๆที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติและของเหลือใช้ในชุมชน สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

นายนิกรณ์ โยมเนียม ผอ.โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านเขาเฒ่าใช้แนวคิด Happy school Model โดยเริ่มต้นจากการทำโรงเรียนให้เหมือนบ้านสร้างความสุขจากคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาและลุกๆนักเรียนจากนั้นก็ขยายผลไปสู่ชุมชนผ่านอุทยานการเรียนรู้ Happy school แต่เดิมจุดนี้นั้นเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ แต่ด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดน้อยลง จึงไม่ได้ประโยชน์เต็มพื้นที่จนกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวของชาวบ้าน และได้เกิดไอเดียว่าถ้าเรานำทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวมาทำให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมจึงได้ทำการปรับภูมิทัศน์พร้อมกับปลูกต้นปอเทืองเมื่อปลายปี 2563 พร้อมกับมีการอบรมเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในโรงเรียน เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาต้นปอเทืองได้เริ่มออกดอกบานสะพรั่งเป็นสีเหลืองสวยงาม จึงกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในพื้นที่ พร้อมกับมีจุดเรียนรู้ในการทำการเกษตรวิถีใหม่รับการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้อุทยานการเรียนรู้ Happy school ไม่ใช่เป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนที่เป็นห้องเรียนแห่งใหม่ ที่เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติในทุกรายวิชา

โดยทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองในพื้นที่เข้าได้เข้ามาขายของกินของใช้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมดอกปอเทืองได้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง และทางโรงเรียนได้มีการเก็บค่าเข้าชมทุ่งดอกปอเทืองคนละ 20  บาท เพื่อนำรายได้รายได้มาเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนและเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียน ซึ่งหลังจากไถกลบปอเทืองแล้วจะมีการปลูกข้าวโพดและทุ่งดอกทานตะวันต่อไป สำหรับจุดเช็คอินทุ่งปอเทืองเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00น. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า หรือหมายเลขโทรศัพท์ 082-803-3503
ภาพ/ข่าว อโนทัย  งานดี/พังงา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.