ชาวบ้านยางช้า รวมพลังก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงาน โดยไม่ใช้งบของทางราชการ บริเวณกลางหมู่บ้านยางช้า หมู่ที่ 7 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น.นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนายวัน หมายสิน ผู้ใหญ่บ้านยางช้า หมู่ที่ 7 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ร่วมกันก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้าน

และเป็นที่ประชุมในทุกๆเดือน นายวัน หมายสิน ผู้ใหญ่บ้านยางช้า กล่าวว่า นายสูน มั่งมี ราษฎรในหมู่บ้าน บริจาคที่ดิน จำนวน 32 ตารางวา ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ซึ่งแต่ก่อนนั้นหมู่บ้านจะใข้ศาลาวัดของหมู่บ้านเป็นที่ประชุม และทำกิจกรรมต่างๆ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน และเงิน จำนวน 159,000 บาท พร้อมช่วยกันก่อสร้างศาลาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีชาวบ้านหมุนเวียนกันมาทำการก่อสร้าง วันละ 25 คน เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและมีส่วนรวมในการทำความดีเพื่อแผ่นดินภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.