อบจ.​ ส่งน้ำแก้แล้งบ้านเขารังอ.เมือง แล้งหนัก ที่ ต.หนองปลิง แล้งติดต่อกันมานาน 3-4 ปี ไม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ทำการเกษตรไม่ได้ มีบ่อแต่แห้งหมด ส่งน้ำแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมลอกคลอง ทำบ่อขนมครก เตรียมทำอ่าง


เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะรองนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. และเลขานายก อบจ. เข้าพื้นที่บ้านเขารัง หมู่ 4 ตำบลหนองปลิง โดยมีนายสุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกสภา อบจ.เขต 8 อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับและอธิบายถึงปัญหาที่ชาวบ้านเขารังกำลังประสบอยู่ คือปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ที่ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค มาเป็นเวลา 3-4 ปีติดต่อกัน ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ไม่มีน้ำประปา น้ำในบ่อที่กักเก็บไว้ก็เหือดแห้งไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี 

พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์ ได้มอบหมายสั่งการให้ นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ จัดนำรถน้ำมาส่งให้ โดยส่งใส่ในถังที่กักเก็บ สูบขึ้นถังส่ง เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยกลุ่มชาวบ้านได้ร้องขอให้ทาง อบจ.นครสวรรค์ ช่วยแก้ปัญหาให้เป็นการถาวร ให้สามารถมีน้ำใช้เป็นประจำ ส่วนน้ำที่จะใช้ทำการเกษตรก็ขอให้ช่วยแก้ไขให้ในภายหลัง 

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ และคณะได้ตรวจสอบดูในบริเวณหมู่ 4 บ้านเขารัง พบว่ามีการตอกบ่อบาดาลไปแล้ว 2 บ่อ แต่ปริมาณน้ำมีน้อยไม่พอใช้ จึงให้รถน้ำนำน้ำมาส่งใส่ถังให้ตกตะกอนก่อนที่จะสูบขึ้นถังส่ง และเตรียมจัดการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมโดยในเบื้องต้นได้พบแหล่งน้ำ ที่จะสามารถเจาะบ่อบาดาลได้ โดยต้องเจาะลึกลงไปอยู่ใต้ชั้นหินประมาณ 100 เมตร น้ำมีพอประมาณ น้ำมีความสะอาดสามารถนำขึ้นถังส่ง ส่งแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้ 

ต่อจากนั้นพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ ได้เดินทางไปดูสถานที่ซึ่งเป็นบ่อที่ใช้กักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรของชาวบ้าน  ดูที่วัดเขมิราษฎร์(วัดอ่างกิน)และอีกหลายแห่ง พบว่าอยู่ในสภาพแห้งไม่มีน้ำ หลายบ่อมีสภาพเป็นหิน เป็นดินลูกรัง โดยบางบ่อเมื่อทำบ่อขนมครก คือขุดลงไปในบ่ออีกชั้นหนึ่ง พบยังมีน้ำไหลซึมออกมา จึงสั่งการให้ทำการขุดบ่อขนมครกขยายให้กว้างและลึกลงไปอีก เผื่อเจอตาน้ำจะได้สามารถมีน้ำใช้ได้อีก 

โดยในเรื่องนี้นายก อบจ.ได้มอบหมายให้นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.ที่ดูแลรับผิดชอบกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ ให้จัดส่งช่างออกมาพร้อมเครื่องมือกลมาทำการสำรวจ ขุดลอกสระ ขุดลอกคลอง ทำรางน้ำ ทำคลองไส้ไก่หรือก้างปลา เพื่อเตรียมที่จะรับน้ำในฤดูฝนต่อไป และกระจายน้ำลงบ่อที่ขุดไว้ อีกส่วนหนึ่งจะส่งช่างเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทำอ่างน้ำอ่างเก็บน้ำที่เขาช่องหมูสีหรือเขาลูกปืนตก แต่อยู่ในเขตพื้นที่ทหาร จึงจะต้องมีการประสานงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมการขอใช้พื้นที่ 

อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านขอก็คือ ขอให้มีการขยายเขตประปาภูมิภาคมายังที่หมู่ 4 เพราะปัจจุบันมีท่อประปามาแค่หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง ในเรื่องนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกสภา อบจ.เขต 8 อำเภอเมืองนครสวรรค์ ประสานงานกับทางอบต.และไปติดต่อที่สำนักงานประปาเขต 10 จังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอขยายเขตเดินท่อประปามาให้ชาวบ้านหมู่ 4 ได้ใช้เป็นการถาวรต่อไปภาพ/ข่าว ต้อย​  รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.