"วัดห้วยด้วน" ประกาศปิดวัดชั่วคราว ป้องกันcovid-19


           จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า covid-19 กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ทางคณะกรรมการวัดธารทหาร(ห้วยด้วน) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ มีมติเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 เนื่องจากศิษย์ยานุศิษย์ของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เกจิชื่อดังแห่งเมืองพันสระ ต่างหลั่งไหลมากราบหลวงพ่อเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบ
 

          ทางคณะกรรมการจึงปรึกษากับหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม โดยมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้วัดเป็นสถานที่รวมตัวของผู้คนซึ่งอาจจะมีผู้ที่มีอาการติดเชื้อ เข้ามาในพื้นที่ และไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมาถึงยังวัด ดังนั้นทางพระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) ได้มีความเห็นดังนี้
 

1.ให้มีการงดรับแขกสาธุชน (ปิดวัด) เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปิดวัดอีกครั้ง
2.ให้งดจัดพิธีปลุกเสก เป่า เจิม จาร วัตถุมงคลทุกรุ่น ทุกวัด ทุกหน่วยงาน ที่วัดธารทหาร(ห้วยด้วน)ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และวัตถุมงคลที่วัดจัดสร้างให้เลื่อนพิธีพุทธาภิเษกไปก่อนและจะแจ้งกำหนดวันพุทธาภิเษกให้ทราบอีกครั้ง
3.การรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อให้ติดต่อสอบถามไปยังกรรมการรับกิจนิมนต์ของวัดเท่านั้น
4.งดจัดกิจกรรมต่างๆภายในวัดธารทหาร(ห้วยด้วน)ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศให้จัดงานจากทางวัดต่อไป
5.หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางวัดจะออกประกาศให้ทราบ โดยทั่วกันอีกครั้ง
   พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร. ) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัด นครสวรรค์ พระอารามหลวง  เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพัฒน์ โดยนำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ปฏิทินปีใหม่ ถวายให้กับหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม และนอกจากนี้หลวงพ่อพัฒน์ บอกกับลูกศิษย์ทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วง ว่าตัวท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงดี และยังอวยพรปีใหม่ให้ลูกศิษย์ทุกๆคน ร่ำรวยเงินทอง ไม่เจ็บ ไม่จน ให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวเหมือนหลวงพ่ออีกด้วย
 

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสินขับเคลื่อนโดย Blogger.