ระยอง-เทศบาลตำบลเชิงเนิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลเชิงเนิน


วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลเชิงเนิน เนื่องด้วยเทศบาลตำบลเชิงเนินขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ประสานมายัง นางบุศรินทร์  เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง โดยได้รับการสนับสนุนจาก

-สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดระยอง

-คุณสุภัทรา ฟ้าประทานชัย ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระยอง

-กองสวัสดิการชุมชนตำบลเชิงเนิน

-นายประเชิญ เห่งยี่

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน

-ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

รวบรวมเครื่องอุปโภค-บริโภค ได้ทั้งหมด 50 ชุด และเงินสงเคราะห์จำนวน 13 ครอบครัว

ณ เทศบาลตำบลเชิงเนิน ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ภาพ/ข่าว ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.