จังหวัดสุโขทัยมอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


วันนี้ (22 มกราคม 2564) เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสื่อมวลชนร่วมในพิธีมอบประการผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

ตามที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทัยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 รวม 28 ท่าน

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดพิธีมอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยขึ้น เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นการแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับเลือกตั้ง ในวันนี้ภาพ/ข่าว พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.