ร่วมด้วยช่วยกันสื่อชายแดนใต้ ร่วมสร้างรอยยิ้มผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม


วันที่ 9 มกราคม 2564  หน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วย บัญชาการทหารพัฒนา หรือนักรบ สีน้ำเงิน ลงพื้นที่ สร้างรอยยิ้ม  

เพื่อมอบความสุข ให้กับชาวบ้านและเด็กๆ ในพื้นที่ ต.ละแอ ต.อาซ่อง ต.ท่าสาป และเทศบาล จ.ยะลา ในโอกาสนี้ ได้  มอบจักรยาน น้ำ ข้าวอาหารแห้ง และข้างกล่อง  รวมทั้งของขวัญวันเด็ก ให้เด็กๆและชาวบ้านในพื้นที่ ในโอกาสนี้ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ นำทีม กลุ่มผู้หญิงจาก ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ นำของขวัญ วันเด็ก 500 ชิ้น ข้าวกล่อง 400 ชุด  ขนมจีน อบแห้งพร้อมน้ำยาสำเร็จรูป  400 ชุด ใส่รถยนต์เวียนแจก ให้กับเด็กใน ต.ละแอ ต.อาซ่อง ต.ท่าสาป และเทศบาลจ.ยะลา  และ จังหวัดปัตตานี อีกด้วย   

น.ส.รอกีเยาะ อาบู ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้กล่าวว่า สถานการณ์โควิชเราไม่สามารถจัดกิจกรรมวันเด็กได้ในขณะเดียวกันเด็กๆในพื้นที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมทางกลุ่มจึงเป็นตัวแทน พลตรี ดุษดี เศวตเศรนีและครอบครัว  คุณวรอมาตย์ อมาตยกุล และเพื่อน  นายสุเมธ สุขพันธ์โพธาราม กรรมการบริษัทชู เพิร์บกรีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์(ประเทศไทย)จำกัด  นางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา และเงินซากาต  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา  

น.ส.บุษบงลาวัณย์ พัฒโร เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสาร ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานฑูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ  ผบ.นพค.42 ในโอกาสนี้ ต้อง ทางกลุ่มได้นำรองเท้า 100 คู่ มอบให้กับเด็กๆที่ไม่มีร้องเท้าใส่ไปโรงเรียนอีกด้วย 

ด้านพล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ได้สนับสนนน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อข่วยบรรเทาของการขาดแคลนน้ำดื่มในช่วงระบบน้ำประปาในชุมชนที่ยังไม่สามารถเดินระบบได้ตามปกติสร้างความพอใจให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่ง

นอกจากนั้นหลังจากที่ทีมฯได้เวียนนำของขวัญวันเด็ก และ สิ่งของ อาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมทั้ง ข้าวกล้อง และขนมจีนอบแห้ง ของกลุ่มแม่บ้านเจาะกลาดี เราได้ เห็น ร้อยยิ้ม เห็นความสุขของเด็ก ทุุกคน ดีใจมาก เพราะแม้งานวันเด็กในปีนี้ทุกหน่วยงานได้ยุติการจัดงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19 แต่ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสื่อชายแดนใต้ ยังได้ส่งความสุขให้กับน้อง ๆ ถึงหมู่บ้าน จึงอยาก ขอบคุณผูู้ร่วมสนับสนุน การสร้างความสุขในครั้งนี้อย่างมาก 
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.