ชุมพร - โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีฯ มอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิค - 19 ให้แก่ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


วันนี้(9 ม.ค.64) ณ รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

พร้อมด้วย นพ.ฉัตรชัย พิริยประกอบ รอง.ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 3 เครื่องจาก นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาจจะมีขึ้น 

ตามนโยบายของ “การแบ่งปันทรัพยากรของ นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายให้ทุกสถานพยาบาลของรัฐฯได้เตรียมความพร้อมทั้ง cohorts วอร์ด และ รพ.สนามให้พร้อม   ทั้งนี้ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ที่มีมาตรการรรองรับอย่างเข้มแข็ง ในขณะที่จังหวัดชุมพรยังไม่พบผู้ป่วยโควิค - 19 รายใหม่แต่อย่างใด.

นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติผู้อำนวยการรพ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่ารพ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดหาเครื่องช่วยหายใจมาในช่วงโรคระบาดโควิค - 19 ในรอบแรกมาได้เพิ่มเติม จำนวน 6 ตัวนอกจากที่มีอยู่เดินจำนวน25ตัวและได้เพิ่มมาอีก 6ตัวเพื่อสำรองในช่องโควิด- 19 ยอมรับว่าในการระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบแรกนั้นมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ เพราะว่าทั่วโลกก็มีความต้องการ และในขณะนี้ก็ยังมีเครื่องช่วยหายใจที่ยังว่างอยูจำนวน 3 เครื่อง

จึ่งมอบเครื่องช่วยหายใจ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับ รพ.ชุมพร ฯจำนวน3เครื่อง ยี่ห้อ drager เยอรมัน รุ่น savina300 จำนวน2เครื่องและรุ่นEvita4 จำนวน1เครื่อง  เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามนโยบายของ การแบ่งปันทรัพยากรของ นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทาวงสาธารณสุขและตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิตซึ่งมีนโยบายให้ทุกสถานบริการเรียมความพร้อมทั้ง cohorts วอร์ด รพ.สนามทั้งนี้ ถึงปัจจุบัน 

ภาพ/ข่าว ธนากร โกศลเมธี 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.