จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันนี้ (18 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น.  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีข้าราชการทุกฝ่าย รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พระราชวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยและเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือ ปรากฏว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้ อันนำมาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรจนมาถึงปัจจุบัน 
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.