ลำปาง-หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบผ้าห่มคลายความหนาวแก่ผู้มีรายได้น้อยพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม


วันนี้ 18 มกราคม 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อดูแลห่วงใยผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์one Home จังหวัดลำปาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้จำนวน 4 ราย สภาเด็กเยาวชนตำบลเมืองมายจำนวน 20 คน ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุ จำนวน  60 ผืน และอีก 24 ผืนนำไปมอบในพื้นที่ รวมจำนวน 104 ผืน 

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมได้ร่วมบูรณาภาครัฐวิสาหกิจเอกชน กฟผ แม่เมาะลำปางเพื่อขอรับสนับสนุนผ้าห่มเพื่อดูแลห่วงใยผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีเงินจัดชื้อผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผ่อนคลายความหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดลำปางในกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนมีรายได้น้อย ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 400 ผืนและมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยรายละ 3,000 บาท 

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถขอคำปรึกษาช่วยเหลือด้านสังคมได้ที่ สายด่วน โทร 1300 ตลอด 24 ซม.

ภาพ/ข่าว ปฏิญญา เรือนงาม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.