โควิดเล่นงาน สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ขอหนึ่งกำลังใจ 1บาท ช่วยเหลือคนตาบอด ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงิน4หมื่นวัตถุมงคล1000องค์สมทุนช่วยคนตาบอด


ที่บ้าน4รัก  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 นายอภิชาติ ติยวัฒน์  ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา นายวรภพ จำนงค์จิตร หรือ กุ๊ก ตัวกลมอารมณ์ดี รองประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางนวพร ติยวัฒน์  เหรัญญิก  นางดวงเดือน อัจฉริยะวิศรุต เลขานุการ ร่วมให้การตอนรับ นายบุญเลี้ยง ไล่กระโทก นายกสมาคมตาบอดนครราชสีมา  นายสุบิน แบขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา นายสมหวัง ใจดี หรืออาจารย์หวัง butterfly ลูกศิษย์สายครูบากฤษณะ อินทวัณโณ อาศรมสถานสวนพุทธสาตร์ บ้านโตนด ต.โตนด อำเภอ โนนสูง นครราชสีมา และตัวแทนกลุ่มศิลปิน ดารา นักร้อง จิตอาสา สื่อมวลชน โคราช ร่วมประชุมปรึกษาหารือและติดตามงานมหากรรมคอนเสิร์ตการกุศล พลังเพลงจากหัวใจ จุดคบไฟในความมืด ครั้งที่2 เพื่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา เพื่อเป็นที่พักอาศัย และเป็นศูนย์สร้างอาชีพ 

นายสุบิน แบขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติมจากที่ประชุมตัวแทนกลุ่มศิลปิน ดารา นักร้อง จิตอาสา สื่อมวลชน โคราช ขอเลื่อนกำหนดจัดงาน มหากรรมคอนเสิร์ตการกุศล พลังเพลงจากหัวใจ จุดคบไฟในความมืด ครั้งที่2 เลื่อนงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น   

นายบุญเลี้ยง ไล่กระโทก นายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ได้กล่าวว่า การจัดมหากรรมคอนเสิร์ตการกุศล ก็ได้เลื่อนไป ส่วนกิจกรรมที่ระดมทุนยังจะมีต่อไปอยู่ ปัจจุบันมีคนตาบอดใน จังหวัดนครราชสีมา ราว 14,000 คน ปัจจุบันจำนวนคนตาบอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีแผนการขยายและสร้างตึกสำนักงานสมาคมขึ้น เพื่อเป็นที่พักอาศัย และเป็นศูนย์สร้างอาชีพ  จึงได้ระดมทุนบางส่วนจากผู้ใจบุญ เริ่มก่อสร้างตึกสำนักงานสมาคมคนตาบอด โดยได้ดำเนินการตั้งแต่สิงหาคม ปี 2563 ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปกว่า80เปอร์เซ็นต์  แต่ยังเหลืออีก20เปอร์เซ็นต์ ที่สมาคมยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ขาดงบประมาณอยู่ 2,050,000 บาท และมีแผนงานที่จะจัดคอนเสิร์ตการกุศล "พลังเพลงจากหัวใจ จุดคบไฟในความมืด ครั้งที่ 2" เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องยกเลิก ไม่สามารถจัดงานได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องออกมาขอรับบริจาคคนละ 1 บาท 

               นายอภิชาติ ติยวัฒน์  ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ในเบื้องต้นจากการพูดคุยกัน ยังขาดเงินที่กำลังสร้างอาคารตึกสำนักงานสมาคม เพื่อเป็นที่พักอาศัย และเป็นศูนย์สร้างอาชีพ เพื่อรองรับการบริการคนตาบอดใน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีราว 14,000 คน มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ จึงอยากจะมีส่วนรวมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน ร่วมกันบริจาคคนละ 1 บาท ถ้าหากโครงการนี้สำเร็จ ในอนาคตอาจจะขยายโครงการช่วยรองรับผู้พิการทางสายตาทางภาคอีสานไปก่อน แต่ถ้ามีผู้สนับสนุนส่งเสริม อนาคตข้างหน้าอาจจะมีการยกระดับการให้บริการผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ได้อีกทางหนึ่ง และวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดกิจกรรมไลฟ์สด “ขอคนละ 1 บาท ช่วยคนตาบอด โดยศิลปินคนตาบอด หมิง100เสียงและเอ็มธวัชชัย เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง

และในวันนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ได้รับเงินบริจาคจาก นายสมหวัง ใจดี หรืออาจารย์หวัง butterfly ลูกศิษย์สายครูบากฤษณะ อินทวัณโณ อาศรมสถานสวนพุทธสาตร์ บ้านโตนด ต.โตนด อำเภอ โนนสูง นครราชสีมา มามอบเงินให้จำนวน 40000 บาทพร้อมด้วยวัตถุมงคลจำนวน1000 องค์ เพื่อให้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา นำไปให้ผู้มีจิตเมตตาร่วมเช่าบูชาในราคาองค์ละ199 บาทเพื่อสมทบทุนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่ประกอบ 3 อาชีพหลัก คือ นวดแผนไทย ขายสลากกินแบ่ง และแสดงความสามารถในที่สาธารณะ คือร้องเพลง และในวันนี้ผลจากโควิด-19 ทำให้การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งถือเป็นอีกอาชีพหลัก ขายไม่ดีเท่าที่ควร พี่น้องคนตาบอดได้รับผลกระทบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเองก็มีผลกระบทแบบเดียวกัน  จึงเปิดช่องทางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าว โดยขอผู้ใจบุญร่วมบริจาคคนละ 1 บาท ไปยัง  ธนาคารกรุงไทย สาขา อัมพวัน นครราชสีมา เลขบัญชี : 491-0-45754-2  ชื่อบัญชี : พลังเพลงจากหัวใจ จุดคบไฟในความมืด  ติดต่อ-สอบถาม :  นายบุญเลี้ยง ไล่กระโทก นายกสมาคมตาบอดนครราชสีมา โทร. 081-709-0058 ขอให้ทุกท่านช่วยแชร์โพสต์เปิดรับบริจาค “ขอคนละ 1 บาท ช่วยคนตาบอดอำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพ นครราชสีมา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.