ตำบลสระทะเล​ อำเภอพยุหะคีรี​ จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี


วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน “เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว” ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ โดยการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอสระทะเล ประกอบด้วย ผู้ลงแขกเกี่ยวข้าว พ่อเพลงแม่เพลง เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา ร่วมแสดงเต้นกำรำเคียว กลุ่ม/ชมรม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน สถานศึกษาในเขตตำบลสระทะเล รวมทั้งประชาชนที่สนใจ


ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นการเริ่มฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนา ที่ข้าวออกรวงแสงสีทอง โดยเจ้าของนาอาจจะบอกผู้มีนาใกล้เคียง มาช่วยกันเก็บเกี่ยวคนละไม้คนละมือ ซึ่งการลงแขกนี้เป็นการทำงานให้สามารถเสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด เช่น การลงแขกดำนา การลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกตีข้าว (นวดข้าว) เป็นต้น
ทั้งนี้โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล  ได้เรียนรู้ความเป็นมาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันสร้างความภูมิใจ และฟื้นฟูศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การลงแขกเกี่ยวข้าว และการละเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเคียว ให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.