อำเภอเก้าเลี้ยว​ จัดพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้​ และผู้ด้อยโอกาส​ หมู่ที่​ 7 บ้านดงบ้านโพธิ์


ที่บ้านดงบ้านโพธิ์ เลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ​ ชุมอุปการ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยมีนางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว   หัวหน้าส่วนราชการ​ กำนัน​ ผู้ใหญ่​บ้าน​ อสม.​ และ​จิตอาสาพระราชทาน​ เข้าร่วมในพิธี​ดังกล่าว​
สืบเนื่องจากบ้านนางอรุณ บัวตูม ราษฎรบ้านดงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว ที่เคยอยู่มีสภาพผุพัง ไม่เหมาะต่อการอยู่อาศัย และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้​ ซึ่งตนและครอบครัวไม่สามารถที่จะนอนบนบ้านหลังดังกล่าวได้แล้ว จึงต้องมาสร้างเพลิงข้างๆบ้านใช้เป็นที่หลับนอนชั่วคราว ซึ่งตนและครอบครัวไม่สามารถที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ได้เพราะไม่มีอาชีพอะไร นอกเสียจากเบี้ยยังชีพเดือนนึงประมาณ 1,000 บาท ซึ่งวันนี้ ต้นและครอบครัว รู้สึกดีใจ ที่ได้รับมอบบ้านดังกล่าว และขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ที่มอบบ้านและชีวิตใหม่ให้กับตนและครอบครัว​ (นางอรุณ บัวตูม​ กล่าว) ซึ่งในวันนี้ ทางหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจในการดำรงชีวิต ต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ ขับเคลื่อนโดย Blogger.