อำเภอเก้าเลี้ยว​ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด​ วัดดงบ้านโพธิ์​


อำเภอเก้าเลี้ยว​ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด​ วัดดงบ้านโพธิ์​ อำเภอเก้าเลี้ยว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ที่วัดดงบ้านโพธิ์ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์​ นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน​ อ.เก้าเลี้ยว ร่วมกิจกรรม​ ณ.วัดดงบ้านโพธิ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย​ การตัดหญ้า ทำความสะอาด ในพื้นที่บริเวณโดยรอบวัด​ และ​ ตัดหญ้า​ ริมพื้นที่ถนนที่สัญจร


ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย ต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ ขับเคลื่อนโดย Blogger.