ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานที่ทำการ รวมถึงพื้นที่บริการประชาชน


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ประตูตรวจสอบสินค้า 3 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานที่ทำการ รวมถึงพื้นที่บริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบุคลากรจัดเก็บรายได้ประตูตรวจสอบ ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ณ ลานพักรถ 70 ไร่ และประตูตรวจสอบสินค้า 3  โดย รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจ ทำความสะอาดจุดต่าง ๆ พร้อมทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงาน ให้มีความรู้สึกเสียสละ ร่วมมือร่วมใจเพื่อชาติ  ที่ทำการของเรา และประเทศต่อไป

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน ขับเคลื่อนโดย Blogger.