อุทัยธานี- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ”


วันจันทร์​ที่ 14​  ธันวาคม​ ณ บริเวณ​ถนนรักการดี​ อำเภอเมือง​อุทัยธานี​ จังหวัดอุทัยธานี​ โดย ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ​จิตอาสาพระราชทาน ที่ทำการปกครอง​จังหวัด​อุทัยธานี​ และเทศบาล​เมืองอุทัยธานี ตามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี “ ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ”  รวมทั้งสิ้น จำนวน 23 คน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา​ โดยร่วมกันทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณ​ถนนรักการดี​ อำเภอเมือง​อุทัยธานี​ จังหวัด​อุทัยธานี​ ระยะทาง​ 60​ เมตร​ พร้อมประชาชนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 23​ คน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์


ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.