"กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ สงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจจังหวัดกำแพงเพชร"


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานสถานพินิจ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรนายสังเวียน ขันตี  ผู้อำนวยการสถานพินิจฯได้เชิญคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จำนวน 36 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจและคอยให้ความช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพ ต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดีกับเยาวชน พร้อมทั้งได้มีการมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการสงเคราะห์ให้กับคณะกรรมการทุกท่าน หลังจากนั้นในที่ประชุมได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการโดยได้เลือกนายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการและมีนายอนุพงษ์  เรืองชัยศิวเวช และนายสุรศักดิ์ เกียรติกมลเลิศ เป็นรองประธานคณะกรรมการ

นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ หลังจากได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน แล้วและทำหน้าที่มาหลายสมัย ได้กล่าวว่าสถานพินิจเด็กและเยาวชนนั้นเป็นสถานที่รับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับคำพิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัว ให้เข้ามาบำบัด เพื่อขัดเกลาอบรมนิสัยให้พร้อมที่จะกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวและอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้อย่างปกติสุข ดังนั้นสถานพินิจจึงมีนโยบายที่จะทำให้เด็ก เยาวชนที่หลงผิดได้กลับสู่สังคมอย่างไม่มีการกระทำผิดซ้ำอีกโดยเน้นเรื่องให้เด็กและเยาวชนประกอบอาชีพที่สังคมยอมรับและมีรายได้ ให้การศึกษาเพิ่มเติมกับเด็ก พร้อมทั้งรับเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ให้กับเด็กรวมถึงเยี่ยมเยือนเด็กเป็นประจำหลังจากที่เด็กออกไปจากสถานพินิจแล้วพร้อมทั้งให้คำปรึกษาช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองและส่งเด็กได้เยาวชนเข้าอบรมวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกฯอาชีพที่จังหวัดนรรสวรรค์ เพื่อให้มีอาชีพติดตัวหลังจากพ้นโทษ

ดังนั้นคณะมการทุกคนจึงเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของพวกเราให้เป็นคนดีในสังคมได้ต่อไป


ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.