กองเรือยุทธการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 97 ปี จากกองเรือรบ สู่ กองเรือยุทธการ ด้วยศักยภาพ “เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ”


วันนี้ (17 ธ.ค.63) พล.ร.อ.สุธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ครบรอบ 97 ปี โดยมีพิธีให้โอวาทบน ร.ล.อ่างทอง ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พิธีสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ แหลมปู่เจ้า ตลอดจนจัดพิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีสงฆ์ โดยมี รองผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ อดีตผู้บังคับบัญชาของกองเรือยุทธการ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมในพิธี ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 

    เมื่อ 97 ปีที่แล้ว ในวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการจัดตั้งชื่อหน่วยในครั้งนั้นว่า “กองทัพเรือ” เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเฉพาะเรือรบ ซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช 2475 หน่วยนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือรบ” เมื่อกระทรวงทหารเรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเรือ  ในปีพุทธศักราช 2476 กองเรือรบซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือยุทธการ” ในปีพุทธศักราช 2494 เป็นต้นมา กองเรือยุทธการจึงได้ถือเอาวันที่ 19 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการตราบจนปัจจุบัน

    จากคำกล่าวในอดีตที่ว่า “ถ้าไม่มีเรือรบ ก็ไม่มีกองทัพเรือ” ได้สร้างความตระหนักต่อกำลังพลทุกระดับของกองเรือยุทธการ ที่มุ่งมั่นดำรงความพร้อมของเรือรบและอากาศนาวีให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ส่งผลให้เกิดผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพไทย และกองทัพเรือ ที่มีหน่วยงานของกองเรือยุทธการให้การสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ในทะเล การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเลของหน่วยเรือ อากาศยาน และนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ปฏิบัติราชการอยู่ตามทัพเรือภาคต่าง ๆ  และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง การรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น 


    สำหรับสิ่งท้าทายของกองเรือยุทธการในปัจจุบัน คือ การฝึกภายใต้แนวความคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความชำนาญสูงสุด เพื่อให้หน่วยงานของกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่สำคัญทั้งทางบก  ทางทะเล และลำน้ำ ซึ่งมีกำลังพลของกองเรือยุทธการเข้าไปปฏิบัติงานอยู่  มีความพร้อมสูงสุดตลอดเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่ากองเรือยุทธการมีหน้าที่ต้องทำให้กำลังรบทางเรือเกิดความพร้อมรบสูงสุด ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี พร้อมปฏิบัติการทุกภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก NEW13 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.