นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวภูชี้ฟ้ากว่าสองพันคนชมวิถีชีวิตพอเพียงคันนาทองคำ


กรมอุตุนิยมวิทยากรได้พยากรอากาศในช่วงนี้ว่า ลมตะวันตกในระดับบนยังคงพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสหนาวแห่แหนเยียมชมทะเลหมอกที่ภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงรายจำนวนมากกว่า 2,000 คน โดยต่างไม่ผิดหวังทั้งนี้วันนี้ภูชี้ฟ้ามีอุณภูมิ 5 องศาเซลเซียส ทำให้การเกิดทะเลหมอกกระจายตัวปกคลุมยอดดอยของไทยเข้าไปใน สปป.ลาว ขณะเดียวกันแสงแรกของวันที่โผล่พ้นหมานหมอกสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้กล้องและมือถือเก็บภาพความประทับใจภายใต้การป้องกันตัววิด-19 New Normal  ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นบนยอดดอยยังแผ่กระจายสู่ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เฉกเช่นศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ “คันนาทองคำ” ที่กลุ่มเยาวชนกว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมท้าลมหนาว โคกหนองนา “เศรษฐกิจพอเพียง”ตามปรัชญาของพ่อหลวงในรัชกาลที่๙” ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ ดร.ทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล       จุดประกายให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีเวทีในการแสดงออกภายใต้การสนับสนุนของพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพที่เด็กและเยาวชนพึงมีพึงเป็น, เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, เพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรเพื่อสิ่งดีงาม และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชการที่๙ โดยเด็จที่ร่วมกิจกรรมจะเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ไร่นาสวนผสม การเลี้ยงปลาและการสร้างบ้านดิน ที่ทำให้เยาวชนได้รับความรู้และสนุนสนานในกิจกรรมนันทนาการอีกด้วย..

จักรภัทร  แสนภูธร -รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.