ชัยนาท-โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพหิรัณย์ 2 ต.หนองน้ำขุน อ.วัดสิงห์


เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00.น.โดยพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 วัดบพิตรพิมุข กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าคุณพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระมงคลกิจโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และมูลนิธิเทพหิรัณย์ เป็นเจ้าภาพถวายอุปถัมภ์ พร้อมพระสังฆาธิการ สมัครเช้าร่วม 374 รูป ปฏิบัติธรรม 232 รูป

นอกจากนี้ในยุคสังคมปัจจุบันพระสงฆ์ ต้องมีการศึกษาทางโลกและทางธรรมด้วยเพื่อที่พระจะได้มีความรู้ไปสั่งสอนอบรมญาติโยมได้ ยิ่งทำให้วงการสงฆ์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปนี่คือแรงใจที่ทำให้คณะสงฆ์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดันจนเกิดผลสำเร็จ เมื่อถึงวันนี้มั่นใจแล้วว่าการศึกษาสงฆ์ในจังหวัดชัยนาท มีความมั่นคงแล้วส่วนการศึกษาอบรมด้านการวิปัสสนากัมมัฏฐานก็ต้องศึกษาควบคู่ไปด้วยเพราะเมื่อเราไปปฏิบัติแล้วเมื่อค้นพบสิ่งที่ดีก็ต้องนำมาบอกกล่าวแนะนำแก่ญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติตาม อีกทั้งในนามของสงฆ์ต้องปฏิบัติ ต้องงดงาม ต้องมีระเบียบเรียบร้อย ทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อจะเป็นที่เสื่อมใสศรัทธาของญาติโยมดังกล่าว


สำเนา ทองศรี ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.