กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี”เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี” ในส่วนของกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในกิจกรรมย่อย “ลำนำจากฟ้า” ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

“ลำนำจากฟ้า” เป็นหนึ่งในกิจกรรม “เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี” ที่กองทัพเรือจัด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีการจัดแสดงเครื่องดนตรีพระราชทาน 3 ชิ้น และจัดเสวนานำโดย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ, เรือเอก ชาญณรงค์แดงกูร, นาวาเอก ธนู วนะสิทธิ์ อดีตข้าราชการกองดุริยางค์ทหารเรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และมีส่วนในเหตุการณ์อันทรงคุณค่าในการรับพระราชทานเครื่องดนตรีจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ คนปัจจุบัน โดยมีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ราชนาวี

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. ถึง 7 ธ.ค.63 ประกอบด้วย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

-กิจกรรม “เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี” ในกิจกรรมย่อย “ลำนำจากฟ้า”โดยกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีการจัดแสดงเครื่องดนตรีพระราชทาน 3 ชิ้น ได้แก่ 1.OBOE  2.CLARINET  3.BASSOON พร้อมการเสวนานำโดย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ, เรือเอก ชาญณรงค์ แดงกูร, นาวาเอก ธนู วนะสิทธิ์ อดีตข้าราชการกองดุริยางค์ทหารเรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และมีส่วนในเหตุการณ์อันทรงคุณค่าในการรับพระราชทานเครื่องดนตรีจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริงยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ คนปัจจุบัน โดยมีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ราชนาวีในรายการนี้ด้วย ณ หอดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา 10.00 - 12.00 น.

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

- กิจกรรม "เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี" ในกิจกรรมย่อย "เวคาข้ามอ่าว" โดยหน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน จัดแสดงนิทรรศการ"เวคาข้ามอ่าว" บริเวณอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน โดยขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

- กิจกรรม "เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี" ในกิจกรรมย่อย "งูเขียวหางไหม้" และ "เวคาข้ามอ่าว" โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการจัดแสดงนิทรรศการ"เวคาข้ามอ่าว" บริเวณอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน ต่อเนื่อง และในเวลา 17.00 น. มีการกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณ และการร่วมขับร้องเพลง"มาร์ชราชนาวิกโยธิน"ของผู้เข้าร่วมพิธีและเหล่าทหารนาวิกโยธินร่วม 200 นาย บริเวณอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 16.45 น. หรือเมื่อเสร็จพิธีและกิจกรรม "งูเขียวหางไหม้" ก็เข้าสู่กิจกรรม "เวคาข้ามอ่าว" ที่จัดให้มีขึ้นบริเวณโขดหินทรงปักธง อ่าวนาวิกโยธิน สถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทยจากหน้าวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ มายังอ่าวนาวิกโยธินแห่งนี้และทรงปักธงเป็นอนุสรณ์สืบมา กิจกรรมนี้มีการเปิดให้ชมนิทรรศการ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด การกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร่วมจุดเทียนและร้องเพลง "ความฝันอันสูงสุด" เสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลาประมาณ 20.30 น. 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

- พิธีถวายราชสักการะและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน 89 รูป ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดบริเวณท่าเทียบเรือ บก.ทร. พระราชวังเดิม โดยเริ่ม ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

- การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดครุฑ ริมคลองมอญ ในแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งหน่วยงานใน ทร. ที่มีที่ตั้งอยู่ริมคลองมอญร่วมปรับปรุง ภูมิทัศน์พื้นที่ของหน่วยงานกิจกรรม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดครุฑ ริมคลองมอญ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563

- พิธีปลงผมนาค นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 68 นาย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร เริ่มเวลา 10.00 น.

- พิธีอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 68 นาย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เริ่มเวลา 09.00 น.

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

-การบริจาคโลหิต ของกำลังพลกองทัพเรือจำนวนประมาณ 200 นาย ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ
ภาพ/ข่าว นันทชัย เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.