ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งกักเก็บน้ำ ราคาพืชผล


วันนี้( 16 ธันวาคม 2563) เวลา 15.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วราว อ่างเก็บน้ำห้วยกื้ด ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะ เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรชาวทั้งชาวไทยพื้นราบและพื้นที่สูง ไม่ว่าชาวม้ง ชาวปากะยอ ที่อาศัยอยู่ในตำบลป่าแดด มีนายบุญล้อม มีสมยศ ปลัดอาวุโส อ.แม่สรวย รักษาการ นายอำเภอแม่สรวย นายทวีชัย โค้วตระกูล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงรายเ  นายวิรัตน์ เจนจบ. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สชป.2 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยการเดินทางมาครั้งนี้ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ในเรื่องปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร, ปัญหาถนนและเรื่องไฟฟ้า
 

         ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเองได้ลงไปในพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้จนยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใน 3 หมู่บ้าน ตนเองจึงได้สั่งการและมอบแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อออกเอกสารสืทธิ์ให้พี่น้องเกษตรกรเร็วที่สุด  


ส่วนที่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จากการลงพื้นที่ ประชาชนในพื้นชาว ต.ป่าแดด และ ตำบลศรีถ้อย ต้องการให้แก้ปัญหาใน 4 เรื่อง 3 ประเด็น คือเรื่องที่ดินทำกินเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์  เรื่องที่สอง คือการแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยเรียกร้องให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่กื้ดที่จะสามารถกักเก็บน้ำได้ปีละ 1.2 ล้านลูกบาศน์เมตร บนพื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสำรวจออกแบบ เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 50 ล้านบาท พร้อมระบบส่งน้ำทั้งหมดซึ่งตนจะไปประสานกรมชลประทานเพื่อดำเนินการ   เรื่องที่ 3 ราคาพีชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวและลำไย ปัญหาลำไยได้แก้ไปแล้วแต่ต้องการจะให้เกิดความยั่งยืนจึงจะต้องมีการผลักดันมาตรการออกมาให้เกิดผลสำฤทธิ์ต่อไป ส่วนราคาข้าวตอนนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการประกันราคาและค่าเพิ่มคุณภาพข้าว ตลอดจนค่าเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีการนำเข้า ครม.ต่อไป เรื่องที่ 4 เรื่องถนนหนทางและไฟฟ้าให้เข้าถึงหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วตนเองจะเร่งผลักดันให้เกิดขึ้น 


               ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวอีกว่า ในเรื่องนำ สปก.4-01 ไปใช้ประกอบกิจการอื่นๆ  จริง สปก.4-01 กำหนดมาตั้งปี 2518  ได้มีการแก้ไข พรบ.สปก.4-01 ในปี 2532 ว่าด้วย 1.มอบให้เกษตรกรไปทำเกษตรกรรม 2.มอบให้ผู้อื่นไปทำกิจกรรมต่อเนื่องหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร 3.มอบให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่ไม่หวังผลประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมประเภทบริการสาธารณะไม่ว่าถนนหนทาง ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่ผ่านมาคือ ข้อที่ 2  มอบให้ผู้อื่นไปทำกิจกรรมต่อเนื่องหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร ตาม พรบ.สปก.มาตรา 35 วรรค5 คำว่า”กิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง” มันต้องมีการขยายความว่ามันคืออะไรที่ทำได้และอะไรทำไม่ได้ ผมกำลังผลักดันให้มีการแก้ไขว่า พื้นที่ใดก็ตามที่ไม่เหมาะต่อภาคการเกษตรแล้วก็จำเป็นจะต้องทำอะไรก็ได้ที่เป็นการสนับสนุนการเกษตรให้มีการอยู่รอดอย่างยั่งยืนซึ่งเขาก็ต้องทำได้รายละเอียดอยู่ที่การประกาศที่ผมได้ลงนามไปแล้ว 


           สำหรับเรื่องกัญชงและกัญชา ที่จะมีการปลดล็อค ในเรื่องกัญชา รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนจะปลดล็อคให้ได้เพราะจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำให้พี่น้องเกษรตรกรอยู่รอด ในขณะที่เรื่องของกัญชา กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขกำลังรณรงค์กันอยู่

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.