รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเทศกาล “ล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด”จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) เวลา 16.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดเทศกาล “ล่องเรือดูนกบึงบอระเพ็ด”จังหวัดนครสวรรค์ ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการมอบตราสัญลักษณ์ โครงการยกระดับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA) ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตราฐานจำนวน 20 ราย  จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเทศกาล“ล่องเรือดูนก บึงบอระเพ็ด” นครสวรรค์ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปจากรากบัว , ร้านอาหารแปรรูปแม่ลำจวน , กลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำตาลโตนด ,ข้าวอินทรีย์ของวังมหากร , ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบอระเพ็ด และนิทรรศการของกรมประมง จากนั้นได้ ล่องเรือดูนก บึงบอระเพ็ด
 

ทั้งนี้“เทศกาลล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด” จัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 ณ  แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด  นครสวรรค์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงเรือได้ที่ท่าเรือ อบจ. โดยมีจุดท่องเที่ยวได้แก่
จุดที่ 1 สักการะเจ้าแม่หมอนทอง
จุดที่ 2 ชมคุ้งจระเข้
จุดที่ 3 ชมเกาะวัด
จุดที่ 4 ชมเกาะสมิธ
ซึ่งระหว่างเกาะวัดและเกาะสมิธ จะมีสะดือบึงบอระเพ็ด เป็นจุดแลนด์มาร์คให้นักท่องเที่ยวได้ชมและสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดย 4 จุดนี้จะใช้เวลาไป-กลับ 1 ชั่วโมง
และสุดท้ายจุดที่ 5 คือทุ่งบัวแดงซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ราคาค่าเรือโดยสารเหมาลำ ชั่วโมงละ 600 บาท 12 ที่นั่ง โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจล่องเรือ ดูนกบึงบอระเพ็ด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 056-274522 และสายด่วน 1131

ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบรั้วภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.