เมืองสี่แคว เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ที่วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)


นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดท่าพระเจริญ(วัดบ้านมะเกลือ) ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก(พระครูนิวาสธรรมสุนทร)ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต(วัดบ้านมะเกลือ)และประชาชนจิตอาสาจากตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านแก่ง​ อำเภอเมืองนครสวรรค์​ จำนวน 50 คน ช่วยกันทำความสะอาด เก็บใบไม้ ปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณวัด

ทั้งนี้ นายเชวงศักดิ์​ พลเยี่ยม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน เกิดขึ้นมาได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน ด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน  อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศพทิพย์ 0619525644)ขับเคลื่อนโดย Blogger.