โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 102


วันที่ 7 ตุลาคม  2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 102 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ
มีสาระสำคัญดังนี้.-

1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3
2. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
3. การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
4. การจับกุมยาเสพติด
5. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรค NCDs)


ภาพ/ข่าว  อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0886436594ขับเคลื่อนโดย Blogger.