เทศบาลตำบลลาดยาว เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้าสระประปา หลังจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน


นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้จัดประชุมเร่งด่วน กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับสภาพภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทุกพื้นที่ ซึ่งในสถานการณ์ในอำเภอลาดยาว ก็ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในสระน้ำประปา น้ำแห้ง เนื่องจากปีนี้ฝนตกน้อย ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าสู่สระประปาได้ ทางเทศบาลจึง ได้สั่งการให้กับหน่วยงานป้องกันฯ คอยสูบน้ำจากพื้นที่ว่างเปล่าของวัดที่มีน้ำขัง ลงสระประปาในกรณีที่มีฝนตก แต่ก็ได้น้ำในปริมาณไม่มากนัก ทางเทศบาลตำบลลาดยาวจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีสูบน้ำจากลำคลองขุนราช เข้าสู่สระประปา เพื่อเก็บกลับไว้ในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง


ดังนั้นเทศบาลตำบลลาดยาวจึงได้วางท่อขนาด 6 นิ้ว ตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว และทำการเปิดฝาท่อระบายน้ำ เพื่อทำการล้างทำความสะอาดและดูสิ่งกีดขวางขนาดทำการดันท่อดัวกล่าว โดยสระประปา เป็นแหล่งน้ำหลักเพียงแห่งเดียว ในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว และเป็นแหล่งน้ำหลัก ที่นำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภค ได้ตลอดฤดูหนาวและฤดูแล้ง ตั้งแต่ช่วงปเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป และเป็นแหล่งน้ำหลัก ที่ใช้ในการดับเพลิง ในแต่ละปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลลาดยาวได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้นำไปใช้ช่วยเหลือชาวบ้านพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดับเพลิง ปีละหลายๆ สิบครั้ง ทั้งในเขตเทศบาลลาดยาว และนอกเขตเทศบาล


จากการเปิดเผยของนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวได้เผยว่า ในปีนี้ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้พื้นที่ ทั่วไปของอำเภอลาดยาว ได้รับผลกระทบ และได้รีบสั่งการให้หน่วยงานป้องกัน วางท่อสูบน้ำเข้าสระประปา โดยเป็นการเร่งด่วน

ภาพ/ข่าว  0619525644

ขับเคลื่อนโดย Blogger.