เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสุมตรวจสารเสพติดสถานประกอบและโรงงานในพื้นที่สนองนโยบายสถานประกอบการสีขาว


นายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว   พร้อมเจ้าหน้าที่สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.เก้าเลี้ยว สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว และฝ่ายความมั่นคง อำเภอเก้าเลี้ยว  เข้าตรวจสอบหาสารเสพติด พนักงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลต์ จำกัด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  ตามนโยบายสถานประกอบการสีขาวปลอดยาเสพติด โดยการสุ่มตรวจครั้งนี้ได้ทำการสุ่มตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถขนส่งกระจายสินค้าจำนวนประมาณ 400 คน  เพื่อป้องกันใช้สารเสพติดกับผู้ขับขี่ยานยนต์ขนส่งและการใช้สารเสพติดกับผู้ใช้แรงงานโดยทั่วไปตามนโยบายสถานประกอบการสีขาวและจะดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  โดยล่าสุดผลตรวจทั้งหมดไม่พบเป็นสีม่วงแต่อย่างไร


ภาพ/ข่าว ต้อย​ news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.