คณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สาขานครสวรรค์)ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเจตนารมณ์แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีกิจกรรมรับฟังการปราศรัยถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและพระราชกรณียกิจในทุกรัชกาล จากนั้นได้มีการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10 และผู้แทนคณะกรรมการกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันฯประกาศเจตนารมณ์อ่านแถลงการข้อเรียกร้องร่วมกัน เพื่อแสดงจุดยืนในการป้องกัน เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องด้วยในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และที่สำคัญคือ การเคลื่อนไหวที่พยายามเผยแพร่ข้อมูลแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นการยุยงปลุกปั่นก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์ อีกทั้งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การปราศรัยจากช่วงให้ร้าย เหยียบหัวใจคนไทย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีการส่งต่ออย่างรวดเร็วจนเกิดความคลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ปัญหานี้นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ดังนั้นเหล่าพสกนิกร ที่มาประชุมในวันนี้ การรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืน ในการป้องกันสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นผู้รับหนังสือการยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ของ คณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สาขานครสวรรค์) พ่อค้า และ ประชาชน
ภาพ/ข่าว ต้อย​ news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.