สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดอบรม "เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ "


วัยที่​ 28 ตุลาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วย นายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวน20คน ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ภาพ/ข่าว ต้อย ​news13​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.