ชลบุรี - ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดอบรมทหารก่อนปลดเพื่อรับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังปลดเป็นทหารกองหนุน


เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63 ที่บริเวณอาคารพลศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการปลด ผลัดที่ 3/61 ของหน่วยงานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 450 นาย โดยการดำเนินการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ, กรมข่าวทหารเรือ, กรมสวัสดิการทหารเรือ และแผนกพระธรรมนูญ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาให้ความรู้ต่างๆ เช่น การชี้แจงสิทธิและแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสงเคราะห์ต่อทางราชการ, การรายงานข่าวสารต่อทางราชการ, การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด, การให้ความรู้และการลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อร้ายแรง และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก