ฉะเชิงเทรา-กลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ ร่วมกับชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  

วันที่  13 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานตลาดนัดเคหะบ้านโพธิ์ โครงการ ๑ หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ ร่วมกับชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายจิรพงศ์ อุตนะ ผู้อำนวยการกองบริหารชุมชนภูมิภาค เขต 2 เป็นประธาน และมีชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ พร้อมด้วยชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ปี พร้อมทั้งได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งในวันนี้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และเป็นการนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป---สัมภาษณ์ นายจิรพงศ์ อุตนะ ผู้อำนวยการกองบริหารชุมชนภูมิภาค เขต 2 -----สัมภาษณ์ นาพงษ์ศักดิ์ บุญสิน รองประธานกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ --**ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.