ชลบุรี - เจซี มารีน พอร์ต ประชาวิจารณ์การเพิ่มขีดความสามารถของท่าเทียบเรือสินค้า ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ ประเมินทางเลือกประกอบในการศึกษา EIA ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 1531 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เริ่มดำเนินธุรกิจท่าเทียบ เรือขนถ่ายสินค้าแบบเทกอง (Bul) ภายใต้ชื่อ บริษัท เจซี มารีน เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 2562 และเปลี่ยนเป็น บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ในปี พ.ศ2563 เพื่อการขนถ่ายสินค้าไม่มีการพัก สินค้าในบริเวณพื้นที่โครงการแต่อย่างใด สินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือของโครงการ ได้แก่ ข้าวสาลี ถ่านหิน ปุ๋ย และถั่วเหลืองเมล็ด โดยใช้เรือลำเลียงในการนำเข้าสินค้ามาเทียบท่า และปัจจุบันเรือลำเลียงมีการ พัฒนาให้มีความสามารถในการบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเรือขนถ่ายสินค้าให้มีขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป โดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงขยายตัวทำเทียบเรือไปจากปัจจุบันแต่อย่างใด โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการ นักวิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนให้ความสนใจ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีร่วมกัน ตามแนวทางในการดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเกื้อกูลกันฉันมิตร

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.