ชลประทานเพิ่มช่องทางน้ำเร่งสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด


ที่จังหวัดนครสวรรค์หลังจากมีปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางน้ำบริเวณประตูสูบน้ำเพื่อเร่งผันน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดไว้ใช้ยามหน้าแล้ง ในขณะที่ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำเข้าบึงเพิ่มมากขึ้น 

ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่1และที่3 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำสำนักเครื่องจักรกล   ยังคงเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำน่านบริเวณตำบลแควใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เข้าสู่คลองบึงบอระเพ็ดอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่แม่น้ำน่านมีปริมาณที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่จึงเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลเข้าบึงเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด   จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่บอกว่าในขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 เครื่อง ขนาดท่อส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว  ซึ่งแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 250000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถเดินเครื่องสูบน้ำส่งต่อเข้าคลองส่งน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดได้ประกอบกับในพื้นที่ยังมีฝนตกชุกต่อเนื่อง  ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมในพื้นที่บึงบอระเพ็ดปริมาณมาก   ในขณะเดียวกันระดับน้ำของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านบริเวณดังกล่าวเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นทำให้ง่ายต่อการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดด้วยเช่นกัน  
ภาพ/ข่าว ต้อย​ news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.