การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองสี่แคว​ จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน“เทศกาลล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด” เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานที่รับมอบหมายในการทำงานแต่ละด้าน ได้จัดประชุมแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรม “เทศกาลล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด”  

ซึ่งได้มีการกำหนดแผนงานการเตรียมพร้อมในการจัดงานฯ การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด  แนวทางการประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบต่างๆ และการจัดงานแถลงข่าว ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบึงบอระเพ็ดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้ามามีประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเข้าถึง และมีโอกาสได้สัมผัสล่องเรือ ดูนกในบึงบอระเพ็ดได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นอย่างยั่งยืน


ภาพ/ข่าว อัมพณ​ จับศรทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.