อำเภอเก้าเลี้ยว​ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันนี้ (13 ตุลาคม 2563 ) เวลา 10.00 น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง ณ บริเวณลำคลองหนองตาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2563  โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายปรีชา​ เดชพันธุ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา​ พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรีระพีพงษ์​ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์นายรัฐพล​ ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ฯ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย ด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชทานมรดกทางปัญญา มาสู่ปวงชนชาวไทยภาพ/ข่าว อัมพณ​ จับศรทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.