โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ เปิดการแข่งขันฟุตบอล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาแห่งประเทศไทย


ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครสวรรค์ นายนพดล สันติภาพจันทรา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาแห่งประเทศไทย ระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในระดับอาชีพ จังหวัดนครสวรรค์

การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้วยสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาแบบมืออาชีพ การสร้างและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ เพื่อสร้างให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาหน้าใหม่เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และส่งเสริมให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพต่อยอดสู่มาตรฐานสากล ดังนั้นสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดการแข่งขันฟุตบอลจำนวน 2 รุ่น รุ่นอายุ 15 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม และรุ่น 18 ปี มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 ทีม รวมทั้งสิ้น 24 ทีม ซึ่งในวันแถลงข่าว และได้จับแบ่งสายการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นัดเปิดสนาม ระหว่างทีมโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ 1 พบกับ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม คู่ที่ 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 3 พบกับ โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ 2

ภาพ/ข่าว ต้อย​ news13​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.