ชลบุรี - รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย คนไทยสุขภาพดีสดุดีสมเด็จย่า อยู่อย่างปกติวิถีไทยในยุค โควิด-19


ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานใน พิธีเปิดงาน วันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย คนไทย สุขภาพดี สดุดีสมเด็จย่าอยู่อย่างปกติวิถีไทยในยุค covid-19 เนื่องด้วยในวันที่ 21  ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย ผู้ซึ่งทรงใช้เวลาตลอดพระชนม์ชีพพัฒนางานด้านสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระวรกาย กำลังปัญญา และพระราชทานทรัพย์ให้แก่งานด้านนี้อย่างแท้จริง ทางราชการได้กำหนดให้เป็น วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์  วันทันตสาธารณสุข และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีต่อการสาธารณสุขไทย

          ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมการต่างๆ ดังนี้ บริการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักบริการรับบริจาคโลหิตบริการรับบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะบริการอุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน และ ตรวจสุขภาพช่องปากฟรีกิจกรรมเสวนาด้านสุขภาพ จากสหวิชาชีพ บริการวัดค่าสายตา บริการนวดคอ บ่าไหล่ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.