โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) ​นครสวรรค์​ บันทึกข้อตกลง​ความร่วมมือทางวิชาการ​ และการกีฬาสู่อาชีพ


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)​ นครสวรรค์​ จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการกีฬาสู่อาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)​นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ไชยรัตน์​ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)​ นครสวรรค์​ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อดำเนินงานพัฒนา​ การเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)​ นครสวรรค์​ ซึ่งการลงนามความตกลงร่วมมือของ​ 2 สถาบัน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้ได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และก้าวเข้าสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างแท้จริง และพัฒนาส่งเสริม นักเรียน ให้เป็นกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพของ ประเทศปลูกฝังให้มีเจตติ ที่ดีทางการกีฬาอย่างลึกซึ้ง และเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับชุมชน เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการกีฬา เป็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)​ นครสวรรค์ มาให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ทางด้านกีฬาและสุขภาพ


        ซึ่งการบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นต้นฉบับไว้จำนวน 2 ชุด​ โดยมี รองศาสดาจารย์​ ดร.ทินพันธุ์​ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ นายเทวินศรีวารี​ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา​และพลศึกษา​ นางวรรณา​ ประสมพงษ์​ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์​ นายพงษ์​ศักดิ์​ เงินสันเทียะ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)​ นครสวรรค์​ คณะครู​ และนักเรียน​ ร่วมเป็นสักขีพยาน​ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ ​(0619525644)ขับเคลื่อนโดย Blogger.