นายอำเภอเก้าเลี้ยว​ ติดตามโครงการ สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน


วันนี้ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  ได้ร่วมประชุมพบปะราษฎร   บ้านหนองแพงพวย ม.1 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงข้อราชการเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งมี สำนักงาน ปปส.ร่วมกับหมู่บ้านได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งนี้มี​ นายยงยุทธ  ทองชุบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 คน เข้าร่วมด้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว​ จังหวัดนครสวรรค์​


!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0886436594!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.