วัดหนองตางู พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ​ " สืบสานศรัทธา หลวงพ่อพิมพา ธมฺมวโร"


วัดหนองตางู ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์เขต 3​ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนในชุมชนตำบลหนองตางู เข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข​  " สืบสานศรัทธา หลวงพ่อพิมพา ธม​ฺมวโร" ในวันนี้


เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างและยกระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รักและเห็นคุณค่าทางศิลปะ วิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม และเพื่อให้สอดคล้องพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน​ คือ​ "สืบสาน​ รักษา​ ต่อยอด" เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมชาติพันธ์​ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ประกอบกับวัดหนองตางู มีหลวงพ่อพิมพา เป็นพระเกจิอาจารย์ ที่ประชาชนทั่วไปเคารพศรัทธามาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเป็นไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมายกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดโครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข​ " สืบสานศรัทธา หลวงพ่อพิมพา​ ธมฺมวโร" ขึ้น ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนมัสการหลวงพ่อพิมพา​ ธมฺมวโร การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การประกวดอาหารพื้นบ้าน รวมทั้งตลาดวัฒนธรรมมากกว่า 30 ร้านค้า

/////อัมพณ  จับศรทิพย์​ 0619525644///// ขับเคลื่อนโดย Blogger.