ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอำลาเกษียนอายุราชการอย่างสมเกียรติ


เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (23 ก.ย.63) ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้ครบเกษียนอายุ ประจำปี 2563 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลผู้ครบเกษียนอายุราชการ รวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียนอายุราชการ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธี
พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับราชการจนครบเกษียนอายุราชการ และมีผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียนอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 147 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร 85 นาย นายทหารประทวน 4 นาย และลูกจ้างประจำ 58 นาย โดยท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือ ตลอดจนประเทศชาติ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเอาใจใส่ต่อหน้าที่ราชการตลอดระยะเวลาอันยาวนาน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูคุณงามความดี ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการ นับได้ว่าพวกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพัฒนาทำให้ฐานทัพเรือสัตหีบ มีศักยภาพและขีดความสามารถในเรื่องการฐานทัพ การสนับสนุนกองทัพในการพัฒนาประเทศแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชนจนประสบความสำเร็จด้วยดี สมความมุ่งหมายของทางราชการทุกประการ ฐานทัพเรือสัตหีบจึงได้จัดให้มีพิธีอำลาชีวิตรับราชการขึ้นเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของทุกๆ ท่าน และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตหลังรับราชการแล้วต่อไป
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก NEWS 13 


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.