ระยอง - ผู้ว่าฯ ปลื้มปิติ น้ำตาซึมอำลาตำแหน่ง เผยชีวิตรับราชการย้าย 22 ครั้ง รับราชการนานสุด 4 ปีที่ระยอง


เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 22 ก.ย.2563 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนราชการในจังหวัดระยอง ได้ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่หัวส่วนราชการจังหวัดระยอง ที่เกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงส่งอำลาตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2563 โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำ อปท.ร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดระยอง นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง นายทนง กนะกาศัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง และนายประพนธ์  ธูปะเตมีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จากนั้น ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ผู้นำ อปท.ภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกแก่นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เดินทางไปรับตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ 


         นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยทั้งที่มีน้ำตาที่ซึมตลอดเวลาตอนหนึ่งว่า ตั้งแต่รับราชการย้ายมาแล้ว 22 ครั้ง ซึ่งการมารับตำแหน่งที่จังหวัดระยองเป็นครั้งที่นานที่สุดถึง 4 ปี มีความผูกพันกับจังหวัดระยองมาก ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมทำงานกันมาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง ก็ขอฝากทุกภาคส่วน ทุกคนที่มีเจตนารมณ์ที่ดี มีความตั้งใจได้ช่วยพัฒนาจังหวัดระยองต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทั้ง 8 อำเภอ รวมทั้งขอให้ช่วยดึงภาคเกษตร ท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆ ให้เติบโตควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ด้วย
ขณะที่นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า รู้สึกผูกพันกับจังหวัดระยองเช่นเดียวกัน โดยขณะมาอยู่จังหวัดระยอง ได้ทุ่มเททำงานบริการสังคม และช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อเกิดความเท่าเทียมในสังคมเท่าที่จะทำได้ ซึ่งรู้สึกใจหายที่ต้องจากพื้นที่ที่มีความผูกพันมา 4 ปี อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ส่วนช่วยงานของเหล่ากาชาดจังหวัดระยองให้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีโดยตลอด


        สำหรับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2507 จบการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญ 29 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 4 เมษายน 2554 รองผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด 7 ธันวาคม 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 1 ตุลาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 1 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ก่อนที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาเช่นกัน..

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.