ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกทบทวนการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบิน


ณ. ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ การฝึกทบทวนการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบิน จำปี 2563 ของกองการบิน


โดยมี นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนิต หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ พันเอกนภัทร ศรีธนโชติ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 31​ และ นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการกองการบิน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ. ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ 

การเปิดโครงการ ฝึกทบทวนการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบิน ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนทักษะในการปฏิบัติ การบินบนอากาศยาน ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบิน เพื่อเป็นการทบทวนให้นักบินเกิดความชำนาญ ในท่าทางการบินที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะกรณีประสบเหตุฉุกเฉินขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและทบทวนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเฉพาะภารกิจ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ เช่น การบินตักน้ำดับไฟป่า การบินกู้ภัย รวมถึงการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกครั้งเพื่อให้นักบินทุกคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุดและปฏิบัติการบิน ในทุกสภาพพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป
 

ภาพ/ข่าว อัมพณ news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.