งานบุญตานก๋วยสลาก ประเพณี ล้านนา

 


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9:00 น ที่ผ่านมา ที่วัดบ้านแม่เติน ตำบลแม่ถอด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้จัด งานบุญ ของพี่น้อง ทางภาคเหนือ ซึ่งเรียกว่า ตานก๋วยสลาก อันเป็นประเพณี ล้านนา แต่โบราณ ซึ่งเป็นการทำบุญ โดยไม่เจาะจง พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รูปใดรูปหนึ่ง เป็นการถวายทาน ด้วย วิธีจับฉลาก ซึ่งในปีนี้ ยังคงมีพี่น้องประชาชน เข้าร่วม เป็นเหมือนมาก เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา


ธนินี. สีสาย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.