ฉะเชิงเทรา-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 ลงพื้นที่ชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ รับฟังข้อมูลปัญหาของชุมชนวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเคหะบ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พร้อมทีมงาน ลงมารับฟังข้อมูลปัญหาของชุมชน โดยมีนายสาโรจน์ มณีรัตน์ ประธานกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ ,ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทร ,ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์มาร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้
* ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากลงพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 และทีมงาน ได้รับข้อมูลปัญหาด้านต่างๆ เช่น เรื่องขยะชุมชนได้นำเสนอควรจะจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ เพื่อคัดแยกขยะซึ่งจะ แบ่งเป็น ขยะธรรมดาทั่วไป คือขยะสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ และขยะอันตราย คือ กระป๋องสารเคมีต่างๆ  หลอดไฟฟ้า  แบตเตอรี่ใช้แล้ว ขยะดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อ มีกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของชาวชุมชน และยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ของชุมชนที่ควรจะได้รับการเยีวยาแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
** ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า  นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 ได้รับข้อมูลปัญหาดังกล่าวจากชุมชน  ซึ่งจะได้นำไปประกอบในการหาแนวทางขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา  อีกทั้งจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่ต่อไป        -----สัมภาษณ์ นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4------** ข้อมูลภาพข่าว: นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

///////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.